Hayat bir sihir gibi / Life is magic

Geçmişimi var eden herşeye şükrediyorum. Çünkü yaşadıklarım yaşanmamış olsaydı bugün burada bu anda olduğum gibi olamayacaktım.

I thank God for my past because if I had not those memories, I couldn’t have been how I am today here now.